Er du klar til den nye bogføringslov?

Digital bogføring af bilag i 5 år

Er din virksomhed klædt på til den nye bogføringslov?

Det hurtige overblik

For at gøre lang historie kort, så skal alle regnskaber og regnskabsmateriale nu til at håndteres digitalt. Dette gøres for at undgå store udfald i mistede bilag og snyd med regnskaberne.

I løbet af de næste par år træder den nye bogføringslov i kraft, og sammen med den, nye krav til dig som virksomhed.
Følgende skal du have styr på i løbet af de næste par år:
– Hvordan skal du håndtere den digitale bogføring?
– Har I et regnskabs-, økonomi- eller ERP-system, og kan det leve op til kravene?
– Hvis ikke, er det en god idé at undersøge dine muligheder. En god start kan være at tale med din revisor.

Når du har fået styr på ovenstående, er du godt på vej til at leve op til de nye lovkrav. Herunder har vi uddybet, hvad der sker, hvis du ønsker lidt mere viden om området.

Digital bogføring - hvad skal der ske nu?

Den største ændring i den nye bogførings lov er kravet om digital bogføring. Kravet skal understøtte, at der bliver udført korrekt bogføring, at it-sikkerheden bliver øget, og at virksomhedens bogføring bliver automatiseret.

Med loven skal din virksomhed bogføre digitalt, og dette skal gerne gøres i et digitalt bogføringssystem.

Samtidig skal udbydere af bogføringssystemer registrere disse hos Erhvervsstyrelsen. Det skal de gøre, så det er lettere for dig at vælge et system, der lever op til den nye bogføringslovs krav, og som sikrer den nødvendige sikkerhed.

Med et digitalt bogføringssystem vil din virksomheds administrative arbejde blive lettere, da det hjælper til at holde styr på indtægter, udgifter, moms og bilag. Desuden vil det selvfølgelig være lettere for dig og din virksomhed at leve op til de nye krav.

Hvilke krav er der?

De krav, du og din virksomhed skal leve op til, er følgende: 
– Digital bogføring 
– Digital opbevaring
– Sikkerhedskopiering af bogføring og bilag
– Beskrive procedurer for opbevaring og bogføring af regnskabsmateriale
– Afstemninger skal foretages, så der er sikret et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger af skatter, moms, afgifter og årsrapporter.

Så alt i alt betyder det, at du skal have styr på digitaliseringen af din virksomhed. Og en måde at gøre det på, er at få et digitalt bogføringssystem. 

Der er også krav til de digitale bogføringssystemer. I starten af året 2024 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer. Til disse systemer er der grundlæggende krav som:

Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.

– Systemet skal have passende tekniske og organisatoriske IT-sikkerhedsforanstaltninger, der til stadighed sikrer, at systemet har et højt IT-sikkerhedsniveau ift. de funktioner, som et digitalt standard bogføringssystem skal understøtte. Fx bruger- og adgangsstyring samt automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.

– Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer. Fx ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Har du spørgsmål til, hvordan et økonomisystem kan hjælpe dig?

Bliv ringet op af vores konsulenter, og bliv afklaret.

Hvad er ERP

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.