Er du klar til den nye bogføringslov?

Digital bogføring af bilag i 5 år

Er din virksomhed klædt på til bogføringsloven?

Det hurtige overblik

For at gøre lang historie kort, så skal alle regnskaber og regnskabsmateriale nu til at håndteres digitalt. Dette gøres for at undgå store udfald i mistede bilag og snyd med regnskaberne.

I løbet af de næste par år træder den nye lov i kraft, og sammen med den, nye krav til dig som virksomhed.
Følgende skal du have styr på i løbet af de næste par år:
– Hvordan skal du håndtere det digitale bogføring?
– Har i et regnskabs-, økonomi-, eller ERP-system, og kan det leve op til kravene?
– Hvis ikke, ville det være en god ide at undersøge dine muligheder. En god start kunne være at snakke med din revisor.

Når du har fået styr på ovenstående, så er du godt på vej til at leve op til de nye lovkrav. Herunder har vi beskrevet hvad der sker, mere i dybden, hvis du vil have lidt mere viden om området.

Digital bogføring - hvad skal der ske nu?

Den største ændring i den nye bogførings lov er kravet om digital bogføring. Kravet skal understøtte at der bliver udført korrekt bogføring, at it-sikkerheden bliver øget og at virksomhedens bogføring bliver automatiseret.

Med loven skal din virksomhed til at bogføre digitalt og dette skal gerne gøres i et digitalt bogføringssystem.

Samtidig skal de der udbyder bogføringssystemer, registrere disse hos Erhvervsstyrelsen. Det skal de gøre for at det bliver lettere for dig at vælge et system der lever op til den nye bogføringslovs krav og som sikrer den nødvendige sikkerhed.

Med et digitalt bogføringssystem vil din virksomheds administrative arbejde blive lettere, da det hjælper til at holde styr på indtægter, udgifter, moms og bilag. Og når du får dette, bliver det også lettere at leve op til de nye krav.

Hvilke krav er der?

De krav du og din virksomhed skal leve op til er følgende: 
– Digital bogføring 
– Digital opbevaring
– Sikkerhedskopiering af bogføring og bilag
– Beskrive procedurer for opbevaring og bogføring af regnskabsmateriale
– Afstemninger skal foretages så der er sikret et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger af skatter, moms, afgifter og årsrapporter

Så alt i alt betyder det at du skal have styr på digitaliseringen af din virksomhed. Og en måde at gøre det på, er at få et bogføringssystem. Dette system er der også krav til i den nye lov. Disse er ikke helt fastlagt endnu, men vil være noget ala: 

– Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år. 

– Systemet skal opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger-og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.
 
– Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer. 

Har du spørgsmål til hvordan et økonomisystem kan hjælpe dig?

Bliv ringet op af vores konsulenter og bliv afklaret.

Hvad er ERP

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.