Få styr på kreditor-fakturaerne

Vælg ERP system

Når en virksomhed får en vis størrelse, og indkøbsvolumen og kreditorfakturaer derfor også får en vis størrelse, er der en gevinst ved at automatisere. For styring af indkøb, modtagelse og specielt godkendelse af fakturaer er et stort og tidskrævende arbejde – specielt hvis fakturaerne ikke stemmer overens med indkøbene.

Ved hjælp af vore systemer kan der opstilles et flow, hvor fakturaer modtages – måske 100% elektronisk- herefter sammenlignes de med specifikke indkøb, fremsendes til godkendelse og returneres til ERP-systemet, så de kan betales.

Vi har udviklet flere løsninger, gerne i samarbejde med eksterne leverandører, og altid i godt samarbejde med kunden.

Vær sikker på at fakturaerne når frem til bogholderen

En kunde modtager 100+ fakturaer i tre afdelinger, og før i tiden blev de modtaget decentralt, godkendt og sendt til den centrale bogholderifunktion. Problemerne var store, for en del fakturaer nåede aldrig frem til bogholderen, da de originale papirfakturaer lå spredt i 3 afdelinger. Der blev brugt en del tid på at indtaste de godkendte fakturaer samt ”efterlyse” de manglede, når leverandøren rykkede.

Periti introducerede kunden for en fuldstændig automatiseret løsning.

Først og fremmest skulle alle leverandører fremsende fakturaer som OIOUBL. Disse indgik direkte i et godkendelsessystem, der var koblet op mod kundens ERP-system. Bogholderifunktionen kunne nu kontere direkte i godkendelses-systemet og sende faktura videre til godkenderne (kunden benytter 2 godkendere). Straks faktura er godkendt vil ERP-systemet registrere dette og fakturaen kommer med i betalingsforslagene.

Bogholderifunktionen har nu 100% styr på alle fakturaer, kan rykke godkender og straks danne sig et overblik over likviditetsbehovet. Samtidig sparede kunden en person i bogholderiet samt fratog de enkelte afdelinger ansvaret for modtagelse, godkendelse og fremsendelse af manuelle fakturaer.

Investeringen har sparet sig ind på under et år og gjort hverdagen meget nemmere for de implicerede medarbejdere.

Der skal ikke mange ændringer til

Flowet er simpelt at opsætte, og det kræver at konsulenten kender til din virksomhed og afdelinger. Samtidig skal specifikke personer gives forskellige roller, som passer til deres arbejdsområder. Dette kan dit ERP-system højst sandsynlig i forvejen, det kræver blot at det bliver sat korrekt op.

Vi afvikler også en efteruddannelse i Driftsøkonomi i ERP-systemet, som styrker bogholdernes opgaver i ERP-systemet.
D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.