Få styr på kreditorfakturaerne.

forvirret erp mand

Når en virksomhed får en vis størrelse, og indkøbsvolumen og kreditorfakturaer hermed når en vis størrelse, er der en gevinst ved at automatisere. Styring af indkøb, modtagelse og specielt godkendelse af fakturaer er et stort og tidskrævende arbejde. Specielt hvis fakturaerne ikke stemmer overens med indkøbene.

Ved hjælp af vore systemer kan der opstilles et flow, hvor fakturaer modtages -måske 100% elektronisk-, sammenlignes med specifikke indkøb, fremsendes til godkendelse og returneres til ERP-systemet, så de kan betales.

Vi har udviklet flere løsninger, gerne i samarbejde med eksterne leverandører, og altid i godt samarbejde med kunden.

Vær sikker på at fakturaerne når frem til bogholderen.

En kunde modtager 100+ fakturaer i tre afdelinger. Før i tiden blev de modtaget decentralt, godkendt og sendt til den centrale bogholderifunktion. Problemerne var store. En del fakturaer nåede aldrig frem til bogholderen, da de originale papirfakturaer lå spredt i 3 afdelinger. Der blev brugt en del tid på at indtaste de godkendte fakturaer samt ”efterlyse” de manglede, når leverandøren rykkede.

Periti introducerede kunden for en fuldstændig automatiseret løsning.

Først og fremmest skulle alle leverandører fremsende fakturaer som OIOUBL. Disse indgik direkte i et godkendelsessystem, der var koblet op mod kundens ERP-system. Bogholderifunktionen kunne nu kontere direkte i godkendelsessystemet og sende faktura videre til godkenderne, kunden benytter 2 godkendere. Straks faktura var godkendt vil ERP-systemet registrere dette og fakturaen kom med i betalingsforslagene.

Bogholderifunktionen har nu 100% styr på alle fakturaer, kan rykke godkender og straks danne sig et overblik over likviditetsbehovet. Samtidig sparede kunden en person i bogholderiet samt fratog de enkelte afdelinger ansvaret for modtagelse, godkendelse og fremsendelse af manuelle fakturaer.

Investeringen har sparet sig ind på under et år og gjort hverdagen meget nemmere for de implicerede medarbejdere.

Der skal ikke mange ændringer til.

Flowet er simpelt at opsætte, det kræver at konsulenten kender til din virksomhed, og dennes afdelinger. Samtidig skal specifikke personer gives forskellige roller, som passer til deres arbejdsområder. Dette kan dit ERP system højst sandsynlig i forvejen, det kræver blot at det bliver sat korrekt op.

Vi afvikler også en efteruddannelse i Driftsøkonomi i ERP systemet, som styrker bogholdernes opgaver i ERP systemet.
Support

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.