10 trends og krav til ERP-systemer, du bør kende

ERP trends og krav

Virksomheder og brugere forventer mere af deres ERP-system end nogensinde før. Det skyldes fx tidens udvikling og nye lovmæssige krav.

Her har vi samlet 10 trends og krav til ERP-systemer i 2024 og fremover. Du kan med fordel have dem for øje, når du skal vurdere dit eget ERP-system eller vælge nyt.

1. Digitalt og cloudbaseret

ERP-løsninger skal helst være cloudbaserede og foregå digitalt i ‘skyen’. Fleksibilitet og hjemmearbejde er blevet en større del af mange arbejdspladser, så det er blevet endnu vigtigere, at medarbejderne kan tilgå systemet hvor som helst fra. Desuden er mange arbejdsprocesser lettere, når alle har adgang til de samme informationer samtidigt via ‘skyen’.

2. God brugeroplevelse

Brugerne vil have ERP-systemer, som i højere grad er intuitive og rare at navigere i. Et system skal ikke være så kompliceret, at alle mulighederne alligevel går tabt. En god brugeroplevelse har stor betydning. I den sammenhæng er demo- og prøveversioner af et system en god måde for brugeren at prøve systemet af. Det samme gælder god undervisning fra en ERP-rådgiver eller forhandler.

3. Godt overblik og gode planlægningsmuligheder

Nu og fremover skal et ERP-system i endnu højere grad kunne give et godt og brugbart overblik over virksomhedens processer. Desuden skal det have gode planlægningsmuligheder for virksomheden. På grund af flere forskellige globale samfundsforhold som fx inflation og krig er det vigtigere end nogensinde, at virksomhederne kan holde overblik og planlægge fremad i deres ERP-system. Virksomhederne vil gerne være på forkant – både når det gælder økonomi, budgettering, logistik, produktion osv.

4. Leve op til den nye bogføringslov

Den nye danske bogføringslov har medført en række lovkrav, som virksomheder skal leve op til. Det gælder fx, at alle bilag skal være digitale. Derfor skal virksomhederne have ERP-systemer, som understøtter lovkravene og lever op til de krav, som den nye bogføringslov stiller til digitale standard bogføringssystemer – eller specialudviklede systemer. Erhvervsstyrelsen har lavet en liste over alle de digitale standard bogførings- og ERP-systemer, som lever op til kravene. Se listen her: Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer | erhvervsstyrelsen.dk

5. Intelligente muligheder

Kunstig intelligens – eller AI – stormer frem for tiden. Og vi kan lige så godt vænne os til det. Nogle ERP-systemer – fx Microsofts Dynamics-systemerne Business Central og F&O – har allerede en del AI indbygget. Vi forventer, at endnu flere ERP-systemer får en form for indbygget intelligens, og at den kunstige intelligens kommer til at gøre ERP-systemer endnu mere effektive. Spændende udvikling!

6. Understøtter ESG-rapportering

Et andet begreb, som for tiden er på manges læber, er ESG. Det står for Environment, Social og Governance, og det dækker over en måde at tale om virksomheders arbejde med bæredygtighed på.

Mange virksomheder møder flere og flere forventninger fra omverdenen til deres indsatser for bæredygtighed, og EU er i gang med at indføre lovkrav til virksomheders ESG-rapportering. Derfor forventer vi, at det også bliver et krav fra virksomhederne, at ERP-systemer i højere grad skal kunne understøtte dette. Det kan fx være ved at give virksomheder et større overblik over deres ressourcer, øget sporbarhed, mulighed for at forbruge mindre eller andre mere direkte muligheder for at lave ESG-rapportering.

7. Færre tillægssystemer

Intet system kan indeholde alt, og de fleste nye ERP-systemer har en standardiseret snitflade, som benyttes af eksterne systemer. Sådan er det.

Men virksomhederne ønsker i højere grad at have så meget som muligt samlet ét sted. De ønsker selvfølgelig at få mest muligt ud af deres ERP-system og ikke være tvunget til at investere i for mange unødige separate tillægssystemer.

Nogle gange fungerer tillægssystemerne tilmeld ikke særlig godt. Vi hører fx fra mange, som ønsker at skifte fra e-conomic til et andet system, fordi man har valgt at lukke e-conomics lagermodul og i stedet tilbyde brugerne at tilkøbe det separate lagersystem Rackbeat.

8. Håndtering af tidsregistrering

I Danmark bliver det snart et lovkrav, at medarbejdere skal registrere deres arbejdstid. Der er metodefrihed, ift. hvilket system virksomhederne vælger at bruge til tidsregistreringen. Men eftersom virksomhederne gerne vil have så meget som muligt samlet ét sted, forventer vi, at man også vil kræve af ERP-systemer, at de på en let måde kan understøtte loven om tidsregistrering. Det vil være en fordel for brugerne og virksomhederne at kunne håndtere denne opgave let i ERP-systemet.

9. Håndtering af kundeprocesser

Ligesom tidsregistrering er det også en fordel for mange virksomheder, at deres ERP-system kan håndtere diverse kunderelaterede processer. Det kunne fx være CMS, ordrestyring, integration af e-mails, integration af Teams, integration af CVR-oplysninger og interface med webshops.

10. Holdbarhed og ingen ressourcespild – få rådgivning!

Brugerne ønsker selvfølgelig, at deres ERP-system løbende opdateres og holder længe. Deres ERP-løsning skal ikke kun være brugbar her og nu, men også i fremtiden, når nye krav og tendenser opstår, og når deres virksomhed måske er vækstet.

Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige system første gang. Den bedste måde at sikre det på, er ved at modtage rådgivning fra en ERP-ekspert.

ERP-rådgivere er mere nyttige end nogensinde før pga. de stigende krav og udviklingstendenser. En ERP-rådgiver kan guide brugerne til den helt rigtige løsning ved at tage udgangspunkt i egen ekspertviden, brugernes behov og viden om markedet.

Vi står altid klar til at rådgive dig. Kontakt os på 86309302 eller info@periti.dk

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.