Har du styr på reglerne om tidsregistrering?

tidsregistrering

Vi giver dig et overblik over nogle af reglerne om tidsregistrering her.

Om præcis to måneder træder reglerne om tidsregistrering i kraft. Det betyder, at arbejdsgivere fra d. 1. juli 2024 har pligt til at indføre et system, hvori der kan registreres arbejdstid.

Den samlede daglige arbejdstid skal registreres

Den enkelte medarbejder skal registrere sin samlede daglige arbejdstid. Dvs. at det ikke er nødvendigt for medarbejderne at registrere mødetidspunkt, pausetid og gåtid, men blot den samlede sum af arbejdstimer pr. dag. Det er underordnet, om timerne har været fordelt over dagen, eller om medarbejderen har arbejdet nogle af sine timer om aftenen.

Arbejdsgiverens pligt

Det er arbejdsgiverens pligt, at reglerne om arbejdstid overholdes. Men det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal kontrollere medarbejdernes arbejdstidsregistreringer. For at sikre at arbejdstidsreglerne overholdes kan det dog være en god idé for arbejdsgiveren at holde øje med registreringerne løbende, eller at arbejdsgiveren på anden måde gøres opmærksom på det, hvis der sker et brud.

Frihed ift. system og metode

Der er metodefrihed, når det kommer til valg af det system, man vil bruge til tidsregistreringen. Det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvordan systemet skal indrettes. Det kan fx både ske via en app, e-mails, fysiske timesedler, stempelur eller andre løsninger. Systemet skal blot kunne håndtere reglerne og sikre, at systemet ikke er skyld i fejl i oplysningerne. Derudover fremgår det, at systemet skal være ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt”.

Ingen specifikke regler for hyppigheden

Der er ingen specifikke regler for, hvor ofte der skal registreres arbejdstid. Medarbejderen kan altså vælge at registrere sin arbejdstid hver dag, én gang om ugen eller sjældnere. For at registreringerne skal være korrekte og pålidelige, bør der dog ikke gå for længe mellem hver registrering. Man skal jo lige kunne huske sin arbejdstid, så det ikke bliver gætterier.

Uniconta har gode nyheder…

Uniconta er i gang med at udvikle en tidsregistreringsapp, som skal gøre processen med tidsregistrering mere enkel. Appen skulle være klar d. 9. juni 2024. Vi fortæller mere, når vi nærmer os.

Du kan også allerede nu leve op til reglerne om tidsregistrering, hvis du bruger Uniconta Projekt eller Uniconta Time.

Kilde: Dansk Erhverv og Uniconta

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.