Persondataforordningen!

Om et års tid, den 25. maj 2018, træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft, der herefter vil blive en lov der gælder for hele EU. En stor del ligner den “gamle” persondatalov, men der er flere regler og stramninger.

Periti har valgt at gå ind i dette arbejde, da mange virksomheder vil få nogle udfordringer, som basalt set er et arbejde med at dokumentere hvad de gør og skal gøre. Vi har juridisk erfaring sammen med en forståelse for processerne bag et IT-system – hvorfor vi naturligt vil kunne udføre dette arbejde.

Pt. er vi i gang med yderligere uddannelse, så vi bedst muligt kan udføre arbejdet for dig.

Lige et hint! Husk, at det kun gælder persondata, dvs. oplysninger der knytter sig til en bestemt person eller en oplysning, der kan bruges til at identificere en bestemt person direkte eller indirekte. De fleste virksomheder behandler medarbejder oplysninger herunder ansøgninger, og disse kommer (er) ind under forordningen.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

 

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.