Den nye bogføringslov – hvad skal du være opmærksom på?

bogføringslov

Der sker meget på bogføringsområdet i disse år, og Folketinget og Erhvervsstyrelsen har besluttet at sætte en ny bogføringslov i søen. Det betyder, at der over de næste par år kommer til at være forskellige love, der træder i kraft.

Det sker der i år

Den nye bogføringslov træder som sagt i kraft over flere år, dog forventes det, at der allerede træder nogle tiltag i kraft d. 1 Juli 2022.
Det drejer sig blandt andet om:

  • Beskrivelser af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder hvilke medarbejdere der er ansvarlige for bogføring.
  • Virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger af skatter, moms, afgifter og årsrapporter. Dette skal ske senest ved udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger.
  • Forhøjede bødesatser med bøder på op til DKK 1,5 mio. for virksomheder med en nettoomsætning på over DKK 100 mio. ved omfattende overtrædelser af reglerne om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet. Virksomheder med en nettoomsætning på under DKK 10 mio. kan pålægges bøder på op til DKK 250.000.

Skulle du være i tvivl om, om din virksomhed lever op til kravene, så tag en snak med din regnskabsansvarlige eller din bogholder.

Fra d. 1. Januar 2024 sker den største ændring!

Digital opbevaring og bogføring

D.1 Januar 2024 træder følgende tiltag i kraft:

  • Der skal som udgangspunkt anvendes et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen. Reglerne for et godkendt bogføringssystem, vil blive udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.
  • Der skal føres digital bogføring.
  • Bogføring og bilag skal opbevares digitalt.
  • Der skal løbende tages sikkerhedskopier af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis.

Det betyder, at alle virksomheder – på nær virksomheder som går ind under personlige virksomheder m.v. – skal have sig et digitalt bogføringssystem. Og et system til digitalt at håndtere bilag.

bogføringslov

Her kommer Uniconta ind i billedet

Uniconta er et dansk produceret og drevet bogføringssystem. Som har funktionaliteten til at håndtere bilag digitalt. Derudover satser vi meget på at systemet kommer til at leve op til de krav Erhvervsstyrelsen sætter for bogføringssystemerne.

Du kan her læse mere om hvordan Uniconta håndterer bilag.

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.