Uniconta’s 89 opdatering – læs mere om den her

Uniconta
Den 22 Maj træder der nogle nye opdateringer i kraft i Uniconta.
Se hvilke herunder.

Skulle du opleve problemer med din Uniconta efter opdateringen, så tøv ikke med at kontakte os, så løser vi det!
Bankafstemning og gebyrer
Ofte besværliggøres bankafstemning når banken trækker gebyrer, så indbetaling ikke stemmer overens med den faktura, som den skal udligne. I finans/tilpasning/gebyrer er der nu kommet et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så nu kan man under bankafstemning angive en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket. Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.
 
Nordea med i AutoBanking
Nordea en nu blevet en del af vores AutoBanking modul. Vi kan nu tilbyde de vores kunder,  der benytter Nordea som pengeinstitut, at de hver morgen automatisk får indlæst kontoudtog direkte ind i bankafstemningen. Den samme service, som vores Bank Connect kunder har.
 
PEPPOL
Vi tilbyder nu afsendelse/modtagelse af fakturaer via PEPPOL-netværket. Det bliver en funktion, der skal aktiveres under Firma. Det kan opsættes på den enkelte debitor, om de modtager OIOUBL eller PEPPOL.
 
Projekt – Planlægningskalender
Vi har udbygget vores planlægningsmodul med en grafisk kalenderkomponent. Det er en kalender over alle medarbejdere og deres opgaver. Det giver et overblik over opgaverne, og hvordan de fordeler sig på medarbejderne samt i hvilke perioder, de er planlagt. I kalenderen kan der oprettes nye opgaver, rettes eller flyttes opgaver til nye perioder eller en anden medarbejder. Kalenderen minder meget om det, man kender fra Microsoft Outlook.

To-faktor login med Uniconta Authenticator App
Vi har udviklet vores egen App til mobilen for at understøtte To-faktor login. Den fungerer stort set ligesom Nem-Id. Efter login på Uniconta skal man bekræfte login på sin mobil. Dette glæder for alle typer af login. To-faktor login aktiveres ved at downloade Uniconta Authenticator App’en, og så aktivere To-faktor login. I Windows klienten i ”min Profil” kan man deaktivere To-faktor login.

Mine Favoritter
I topbaren er der nu kommet en stjerne, som indeholder brugerens egne favoritter. Står man på et menupunkt i hovedmenu, kan man højreklikke og vælge ”tilføj til favoritter”. I ”Min Profil” kan man redigere favoritmenuen og lave undermenuer. Favoritmenu gemmes per bruger, og er ens i alle regnskaber.
 
Bankafstemning og kursdifferencer
Hvis man betaler en kreditor i valuta, og så senere indlæser banktransaktionerne, er der ofte en kursdifference mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs banken har brugt. Det gør bankafstemningen kompliceret. Nu gør man blot det, at man afmærker de 2 poster på henholdsvis banken og finansposteringen, og trykker på ”Generer kursdifference”. Så vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afmærkning, afmærkningen vil gå i nul og man kan trykke ”Tilføj afstem”.
 
CRM-kampagner og e-mail-lister
Når man danner en e-mail liste, kan man nu søge i fakturalinjer, og på baggrund af hvad kunden har købt, afgøre om denne skal med i e-mail listen. Der er filtre i menuen til at filtrere på varekartoteket og fakturalinjerne.
 
Kopier Ordre/Indkøb
Når man kopierer en ordre eller et indkøb, kan man nu vælge om der skal dannes en ny ordre/nyt indkøb, eller om linjerne skal kopieres over til en eksisterende ordre eller indkøb.
 
Abonnementsordre – slet linje
På Abonnentsordre forbliver linjerne på ordren efter fakturering. Nu er der kommet et felt på ordrelinjerne ”Slet linje”, som vil tvinge linjen til at blive slettet efter fakturering. Herved kan man nu på faste ordre blande faste ordrelinjer, og ordrelinjer, der kun skal faktureres en enkelt gang.
 
Efterberegn kostpriser
Nu opdaterer Uniconta også kostpriserne på Projekttransaktioner. Under firmaoplysninger kan man nu afgøre om efterberegningen skal foretages per Lagersted, Lagersted/Placering eller kun på varenummer.
 
Negativt lager
I opsætningen kan man afgøre om negativt lager kun skal virke på varenummer eller på varenummer/lagersted. Negativt lager tjekkes nu også fra lagerkladden. Det er således kommet en opsætning på kladden, hvor man kan slå fra om der tjekkes for negativt lager for den pågældende kladde.
 
Sælg Anlægsaktiv
I hovedkartoteket for Anlægsaktiver, er der nu en funktion til salg af et anlægsaktiv. Den vil danne posterne i en kassekladde, som så kan bogføres.
 
Vis fysisk bilag
Når man står på finansposteringerne, og der er et ikon for Fysisk bilag, så kan man nu holde musen hen over, og så vil bilaget blive vist.
 
Ændre Debitor/Kreditor konto på en finanspostering
Hvis man ændrer Debitor/Kreditor konto på en bogført finanspostering, og posteringen er en faktura, så ændres kontoen også på fakturaen.
 
Betalingsformat på ordre/indkøb
Man kan nu sætte et andet betalingsformat på sine ordrer/indkøb i forhold til, hvad der står på Debitor/Kreditor.
 
Zoom i lister
Man kan nu zoome ind og ud i list-billeder, ved at holde Ctrl-tasten nede, og så bruge hjulet på musen.
 
Opdater adresser via CVR
I debitor/kreditor vedligeholdelse, kan man nu kører en kørsel, der vil opdatere adresserne efter opslag i CVR-registret. Først vises de nye adresser, og her kan man så fjerne dem, som man ikke vil have opdateret, og derefter trykke ”opdater”.
 
Invoice-API
I API’et til fakturering kan man nu angive flere ”betalingskonti”. Benytter man Uniconta med et kasseapparat, så kan betalingen af købet konteres på flere konti med tilhørende beløb.
 
Ændrings-URL (web-hooks) forbedringer
Næsten alle større opdateringer i Uniconta foregår i baggrunden på serveren. Nu kan man få en besked, når et opdateringsjob er afviklet. Det kan være yderst anvendeligt for integrationer at få en besked, når f.eks. der er dannet en faktura.
 
Start/Stop i klient
Uniconta kan nu lave start/stop på projektkladde og timekladde i Uniconta klienten.
 
Ret datoer i balance
Man kan nu let rette datoer i balancer.

Kreditorbetalinger
Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:
– Kontooverførsel
– SEPA
– Bank Giro
– Bank Giro med OCR
– Plus Giro
– Plus Giro med OCR 
– Regulatorisk rapportering er tilføjet i betalingsformaterne ISO20022_SE og ISO20022_NO. Det er et krav i Norge og Sverige for SEPA og Cross border betalinger, som overstiger henholdsvis 150.000 SEK eller 100.000 NOK.
Der er tilføjet følgende to felter (Rapportering kode og Rapportering tekst) i Betalingskladden til at understøtte rapporteringen. 
 
OIORASP 3.0.0.0
Nemhandel-integration (OIOUBL) blev opgraderet til nyeste version i servicevinduet den 6. marts 2022. Det er nødvendigt, for at kunne understøtte MitID erhverv, som frigives senere på året.
 
Nye funktioner i Dashboard
Der er kommet følgende nye funktioner:
– Tilføj kun den valgte tabel. Ikke relaterede tabeller
– Slet Dashboard fra visning
– Åbn Dashboard med filter fra lokalmenu 
– Bestemt størrelsen af Dashboard-vinduet i Uniconta klienten
– Synkronisering af Dashboards i lokalmenuer
– Nye standard Dashboards

Standard rapporter
UCDK-std-Km-Regnskab: Medarbejderens km i en valgt periode. Kaldes fra timekladden
UCDK-Std-Likviditet: Viser den forventede likviditet baseret på bankbeholdninger, samt modtagne og sendte fakturaer.
Time/projekt-rapporter
UCDK-Std-Ferie-og-Flex: Medarbejderens ferie og flex saldo. periode. Kaldes fra timekladden
UCDK-Std-Medarbejder-TimeProduktion: Medarbejderens produktion via Timeregistrering. Kaldes fra Timekladden
UCDK-Std-Medarbejderstatistik: Viser eventuelle differencer på lagerværdier mellem lager og projekt
UCDK-std-PeriodeOversigt: Viser medarbejderes produktion i to forskellige perioder mod andre to perioder
UCDK-std-Medarbejder-Produktion: Viser alle medarbejderes produktion på fakturerbare og ikke fakturerbare timer i en valgt periode
UCDK-std- UCDK-Std-Lager-Projektafstemning: Viser eventuelle differencer på lagerværdier mellem lager og projekt.

Andre nyheder
– I Partner Plugin billedet kan man nu se hvor det anvendes
– Log af felter der er ændret på stamdata, tager nu brugerfelterne med i loggen
– I Klient/Server sporing i firmamenu kan ejeren nu se alle brugere i sit regnskab
– Følgende felter kan nu have 4.000 tegn
– Notat: Tekst
– Bemærkning på Ordre/Indkøb/Tilbud/Produktion
– Projekt:Beskrivelse
– På egne tabeller, hvor der er valgt ”Vedhæftninger”, vises nu vores små ikoner
– Nyt felt på kontoplanen ”Kommentar”, som også vises i Afslutningsarket
– I opsætning af Afslutningsarket kan man nu afgøre om momskoderne fra kontoplanen skal indsættes som standard
– Når man tilføjer en konteringsregel i bankafstemning, kan man nu tilknytte dimensioner
– I vedhæftninger kan man nu udskifte dokumentet
– Ændre Lagersted/Placering på lagerposterne kan nu gøres for en liste af poster
– ”Mine projekter” er nu indarbejdet i Timekladden
– Lokalmenu i Projekt har fået ”Kontakter”
– Udskift fysisk bilag på bogførte bilag udskifter nu også i Projekt
– I Balancer er der nu funktioner til at ændre dato på alle kolonner
– I Balance-Skabeloner kan man nu kopiere en skabelon fra et andet firma
– I oversigten over ”alle firmaer” og i ”skift regnskab”, kan man nu se ”Antal linjer i Indbakken”, ”Sidste bogføring” og ”Sidste bankpostering”
– Ny devexpress version. 21.2.6. 
– Windows.Common.DLL udgår og skal ikke længere inkluderes i Visual Studio projekter. Kun Uniconta.WindowAPI.DLL.
 
Uniconta opdatering

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.