Let håndtering af bilag i Uniconta

Som et af de eneste ERP systemer på markedet, kan du i Uniconta lægge dine fysiske regnskabsbilag ind og behandle dem i dit regnskab. Der findes 4 metoder til at importere dem, og dem vil vi gå i dybden med her.

fysiske bilag
Bilagshaandtering.png

Fra 1/1-23 kan det blive lovkrav at regnskabsmateriale skal ligge online

Erhvervsministeriet har som en del af kontrolpakken fremsat et lovforslag, der gør det lovpligtigt for størsteparten af danske virksomheder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt. Ved regnskabsmateriale mens der i henhold til bogføringsloven følgende:

  • Registreringer, herunder transaktionssporet
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Bilag
  • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
  • Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurdering foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug
  • Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering.

Langt størstedelen af danske virksomheder har i dag et økonomisystem, der sikrer digital registrering af alle økonomiske transaktioner, og at der løbende tages sikkerhedskopier heraf. Anderledes ser det ud, når det gælder digital opbevaring af bilag og andet regnskabsmateriale, som for en stor dels vedkommende fortsat alene foreligger i fysisk form.

Det nye krav til digitalisering af regnskabsmaterialet forventes at træde i kraft for det regnskabsår, der starter 1. januar 2023 eller senere.

Uniconta kan styre bilagene digitalt

Uniconta har funktionalitet til at håndtere dine bilag direkte i systemet. Når bilagene bliver scannet ind i systemet, kommer de til at ligge i indbakken “fysiske bilag”. Indbakken er der, hvor du færdigbehandler bilagene før upload til bogføringskladden.

Bilagene kan indlæses på følgende måder:

Træk og slip:

Du kan fra fx. en email, trække og slippe bilagene fra en mail direkte over i fysiske bilag indbakken. Så bliver de automatisk oprettet og gemt der.

Email til indbakken:

Du kan via. en email adresse til indbakken, anløfte en PDF direkte ind i systemet. Dvs. du sender en email til Uniconta, indeholdende dine bilag som PDF, og de ender så i indbakken fysiske bilag.

Upload via app eller mobil:

Vha. Uniconta Upload-app’en kan du tage et billede af fx. en bon overføre det direkte til fysisk bilag indbakken i Uniconta.

Modtage via OIOUBL:

Uniconta kan sættes op til at modtage OIOUBL dokumenter via Nemhandel-netværket. Dokumenterne indlæses direkte i fysisk bilag indbakken.

Vil du prøve Uniconta?

Overvejer du at skifte dit ERP system ud eller skal du være klar til når lovkravet træder i kraft?

Vi giver dig muligheden for at afprøve Uniconta af inden du tager valget. Hvis du kontakter os, så kan vi opsætte et demo til dig. Så har du mulighed for at prøve systemet af, inden du vurderer om det er noget for dig og din virksomhed.

Du kan kontakte os på 86309302 eller Info@periti.dk, vi sidder klar til at hjælpe dig i gang.

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.