Mulighederne med SMV:Digital tilskuddet

SMV:Digital

Igennem Erhvervsstyrelsen og SMV:Digital er det muligt at søge om tilskud til digitalisering. Det drejer sig om to forskellige puljer; Den ene er en voucher på 25.000 kr. og den anden er et tilskud på 100.000 kr.
De to puljer kan begge bruges på digitalisering af din virksomhed, heriblandt optimering eller implementering af et ERP-system.

De to puljer

Tilskuddet på 25.000 kr. skal benyttes i forbindelse med en workshop, som skal hjælpe dig med at finde ud af hvilke dele af din virksomhed, der kan have fordel af rådgivning.

Indhold på workshop:
– Oplæg med introduktion til centrale begreber inden for temaet.
– Inspiration via virksomhedscases.
– Sparring med ligesindede virksomheder.
– Hjælp til afklaring og prioritering af konkrete indsatsområder, hvor en rådgiver kan hjælpe.  
– Hjælp til at finde relevant rådgiver.

Herefter skulle du gerne have fået en forståelse for din virksomhed og dens behov, og være blevet klogere på hvilken rådgiver, du bør vælge.
Herefter kan de 25.000 kr. bruges til de områder, du har fundet under workshopsene.

Tilskuddet på 100.000 kan søges til to forskellige ting; Potentialeafklaring eller implementering.


Potentialeafklarings-projektet skal indeholde følgende:
– Kortlægning af arbejdsprocesser i din virksomhed
– Afklaring af processer, der kan digitaliseres/automatiseres.
– Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering.
– Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen.
– Forretningsudvikling.
– Udarbejdelse af ROI/business-case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi.
– Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning.

Implementerings-projektet skal indeholde følgende:
– Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi.
– Hjælp til teknisk integration af ny teknologi.
– Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi.
– Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi.
– Hjælp til leverandørstyring.

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.