Mulighederne med SMV:Digital tilskuddet

SMV:Digital

Igennem Erhvervsstyrelsen og SMV:Digital er det muligt at søge om tilskud til digitalisering. Det drejer sig om to forskellige puljer. Den ene er en voucher på 25.000 kr. og den anden er et tilskud på 100.000 kr.
De to puljer kan begge bruges på digitalisering af virksomheden, heriblandt optimering eller implementering af et ERP system.

De to puljer

Tilskuddet på 25.000 kr. skal benyttes i forbindelse med en workshop, som skal hjælpe dig med at finde ud af hvilke dele af din virksomhed der kan have fordel af rådgivning.
Indhold på workshop:
– Oplæg med introduktion til centrale begreber inden for temaet
– Inspiration via virksomhedscases
– Sparring med ligesindede virksomheder
– Hjælp til afklaring og prioritering af konkrete indsatsområder, hvor en rådgiver kan hjælpe  
– Hjælp til at finde relevant rådgiver.

Herefter skulle du gerne have fået en forståelse for din virksomhed og dens behov. Og blevet klogere på hvilken rådgiver du bør vælge.
Herefter kan de 25.000 kr. bruges til de områder du har fundet under workshopsene.

Tilskuddet på 100.000 kan søges til to forskellige ting. Potentiale afklaring eller implementering.
Potentiale afklarings projektet skal indeholde følgende:
– Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
– Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
– Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
– Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
– Forretningsudvikling
– Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
– Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementerings projektet skal indeholde følgende:
– Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
– Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
– Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
– Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
– Hjælp til leverandørstyring

Support

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.