Uniconta er klar med eDelivery. Læs mere her.

Uniconta er klar med eDelivery

Den nye bogføringslov stiller krav til, at bogføringssystemer skal understøtte elektronisk fakturering. Dette gælder også ift. din handel med andre virksomheder. Hele flowet med ordrepapirer til og fra offentlige og private virksomheder skal på sigt være elektronisk.

For at understøtte dette, har Nemhandel i starten af året meddelt, at de i løbet af 2023 overgår til en eDelivery-baseret infrastruktur. Dette er en europæisk standard for afsendelse og modtagelse af e-fakturaer, som Peppol også bruger. Hertil følger en fuld teknisk udskiftning af Nemhandel OIORASP til det nye Nemhandel eDelivery.

Desuden vil de nuværende OIOUBL 2.1 dokumenter blive erstattet af den nye version OIOUBL 3.0 i første halvdel af 2024. Man forventer, at den nye OIOUBL 3.0 vil have større lighed med Peppol BIS 3.0, selvom der stadig vil være visse forskelle.

Uniconta er klar

Uniconta annoncerer, at de søndag d. 29.oktober 2023 kom med en opdatering, der medfører, at systemet er klar med eDelivery.

OIORASP vil dog i en overgangsperiode frem til april 2024 være tilgængelig.

Uniconta lever som system i det hele taget op til lovkravene i den nye bogføringslov. Systemet kan desuden – udover det lovpligtige – modtage dokumenterne ‘Ordre’ og ‘Rykker’.

Hvad skal du som bruger gøre?

Uniconta meddeler, at du som bruger faktisk ikke behøver at foretage dig noget. Uniconta vil både have eDelivery og OIORASP åbne for afsendelse og modtagelse indtil udfasningen i april 2024.

Det betyder, at Uniconta undersøger, om modtageren der sendes til, har mulighed for at modtage via eDelivery. Hvis det ikke er tilfældet, vil Uniconta sende via OIORASP. Begge dele sker automatisk, uden at du som kunde behøver gøre noget. Det samme gør sig gældende ved modtagelse af dokumenter, Uniconta kan modtage via begge transportlag.

Er du Uniconta-bruger, kan du altså benytte Nemhandel, som du plejer.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på 86309302 eller info@periti.dk

Kilde: Uniconta

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.