Uniconta’s 91 opdatering – læs mere her

Pertiti er Uniconta partner

D. 10. september 2023 frigav Uniconta deres version 91. Læs med her, og få overblik over opdateringerne:

Først og fremmest medførte den nye opdatering 91, at Uniconta lever op til alle kravene i forbindelse med den nye bogføringslov.

Økonomi

Nyt system til afregning af moms

I det nye system til afregning af moms gemmes al data for momsafregningen. Når en afregning er gemt, kan den bogføres og derefter indrapporteres via et API fra Told & Skat. Du får også en kvittering retur for indrapporteret moms.

Udlæsning af SAF-T

Uniconta understøtter nu SAF-T formatet, hvilket er helt i trit med bogføringsloven. Loven siger nemlig, at et digitalt godkendt bogføringssystem skal kunne generere en standardfil, som er defineret af myndighederne. Standardfilen skal både kunne udlæses og indlæses i et standard bogføringssystem, og det kan man altså nu i Uniconta. Det gøres under Økonomi – Revisionsaktiviteter – Eksport af SAF-T.

Modkonti har fået feltet faktura

Nu kan man udligne flere fakturaer med et mindre beløb end saldoen på fakturaerne – på en enkelt linje. Via Modkonti kan man specificere beløb og fakturanummer, og deludligne flere fakturaer på en betaling.

Valuta på finanskonto

Er en konto af typen ‘Bank’ og med en valuta sat på kontoen, akkumuleres saldoen i valuta. Med version 91 kommer typerne ‘debitorsamlekonto’ og ‘kreditorsamlekonto’ til at fungere på samme måde, så saldoen i valuta også akkumuleres her.

EU salg uden moms

Rapport ‘EU Salg uden moms’. Der udskrives kun fakturalinjer, som har en momskode, hvor momsoperationen har fået markeret det nye felt ‘EU salg uden moms’. Dette har kun betydning for lande forskellige fra Danmark, da vi for Danmark allerede tjekker for koderne s3, s4 og s7.

Autobanking

Aiia bankløsning

Ny Status-kolonne i bankafstemningen, som angiver om den enkelte bankkonto har en aktiv forbindelse (grøn) eller inaktiv forbindelse (gul) til Aiia. Er forbindelsen inaktiv, skal den fornyes. Klikker du på ‘Forbind til pengeinstitut’ ved en inaktiv status, vil dialog automatisk angive Funktion = Synkroniser. Du kan bruge Synkroniser til at opdatere den inaktive forbindelse til banken.

Husk at forny forbindelsen hver tredje måned. Forbindelsen til Aiia skal fornyes hver 90.dag for at bekræfte, at aftalen er aktiv og af rent sikkerhedsmæssige årsager. I visse situationer kan det være nødvendigt at forny før 90 dage.

Salgsordre

Kopiering af felter fra ordrelinjen til finanstransaktioner

Uniconta kan flere steder kopiere brugerfeltet af samme navn mellem kartoteker. Med opdateringen kopieres også felter fra ordrelinjen og ordrehovedet til finansposteringerne.

Generelt

Nyt og sikkert system til e-mailafsendelse fra Microsoft 365

Microsoft har udviklet et nyt system kaldet Microsoft Graph. Det er et nyt og sikkert system til afsendelse af e-mails fra Microsoft 365. Det har nogle af de samme principper som ‘Active Directory’. Man kan opsætte, hvilke applikationer, som har adgang til at sende e-mails fra ens Microsoft-konto. Uniconta er registreret hos Microsoft som et af de systemer, der har adgang til at sende, hvis du vælger det.

Når du opsætter din Microsoft 365 til at benytte Microsoft Graph, vil du få et Tenantld (Guid), som skal indtastes i Unicontas e-mail-opsætning under Firma/Vedligeholdelse/E-mail setup.

Andre nyheder

Der følger desuden en række andre nye funktioner med opdateringen. Du kan læse dem alle på Unicontas hjemmeside, men her er et lille udpluk:

Varenavnegrupper har fået ‘arver fra’

Projekt Budget: Restbudget skærmbilledet er blevet udvidet med diverse filtre og mulighed for indtastning af nye budgetter.

Rapportgenerator har fået ‘Uniconta-metoder’: Vis valutakurs, skrive beløb som tekst, opslag på et brugerdefineret kartotek.

Brugermenuer kan tildeles en hurtigtast

osv.

Skulle du have problemer efter den nye opdaterede version, så tøv ikke med at kontakte os. Så finder vi ud af det sammen!

Læs mere om hele opdateringen her: https://www.uniconta.com/da/nyheder/update/uniconta-version-91/

Kilde og foto: Uniconta

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.